Strona główna | Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)
 
 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)- uwzględnia zmiany z dnia 11 lipca 2014


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych ustaw.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Z dnia 2 listopada 2011 r.

(Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

Pliki do pobrania:
Treść rozporządzenia - plik PDF ( Dz._U._Nr_253__poz._1520.pdf )

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

Z dnia 3 października 2014 r.

(Dz. U. 2014, poz. 1370)

Pliki do pobrania:
Treść rozporządzenia - plik PDF (20141003_Dz_U_poz_1370.pdf

 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Z dnia 8 sierpnia 2011 r.

Dz. U. Nr 179, poz. 1065

Pliki do pobrania:
Treść rozporządzenia - plik PDF (20110823_rozporzadzenie_obszary_wiedzy_08082011.pdf )

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 2/2015 z dnia 29 stycznia  2015 r. w sprawie wytycznych do tworzenia programów kształcenia i planów studiów w Politechnice Wrocławskiej (dla studiów rozpoczynających się od 1 października 2015 r.)

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 33/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokumentowania programów kształcenia studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013

 

FORMULARZE:

 Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-10 15:56
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty