Strona główna | Zarządzenia Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego
 
ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE DZIEKANA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

 

Nr

Data

 Tytuł Zarządzenia

Załączniki

Rok 2017
2/2017 08.03.2017 Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2017 Dziekana Wydziału Elektrycznego z dnia 8 marca 2017 r. dotyczące wewnętrznej procedury przekazywania informacji o konferencjach naukowych (oraz innych imprezach o charakterze naukowym) przez jednostkę naukową i jej pracowników

Zalacznik A

Zalacznik B

1/2017
17.01.2017
Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad ewidencjonowania zagranicznych podróży służbowych oraz przyjmowania gości zagranicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej

Zalacznik_nr_1.xlsx

Zalacznik_nr_2.docx

Rok 2016
3/2016
07.12.2016
Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2016 Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie wprowadzenia ankiety dla absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej Zal_1_Ankieta.pdf
2/2016
29.04.2016
Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2016 Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na finansowanie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Zal_A_Wniosek_o_przyznanie_dotacji_2016.docx

Zal_B_DotacjaStatutowa_ZasadyKonkursuMlodaKadra_2016.pdf

Zal_C_Warunki Konkursu na Stypendia Doktoranckie2016.pdf
1/2016 20.01.2016
Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie przekazywania informacji o konferencjach

Zal. 1 Informacja o konferencji - NIEAKTUALNE -

Zastąpiono Załacznik B do ZWD 2/2017


 

Rok 2015

1/2015

12.01.2015

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie wprowadzenia ankiety dla absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Zal_1_Ankieta.pdf

NIEAKTUALNE - Zastąpiono ZWD 3/2016

 

2/2015
11.05.2015
Zarządzenie Wewnętrzne nr 2/2015 Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na finansowanie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Zal_A_Wniosek_o_przyznanie_dotacji_2015.docx

Zal_B_Zasady_podzialu_i_rozliczania_Mloda_Kadra_2015.pdf

Zal_C_Warunki_Konkursu_na_Styp_dokt_2015.pdf

3/2015

21.09.2015

Zarządzenie Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie przekazywania informacji o nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez jednostkę naukową i jej pracowników

Zal_1_Informacja_o_nagrodach

Rok 2014
1/2014 07.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie indywidualnej organizacji planu studiów na Wydziale Elektrycznym dla osób niepełnosprawnych i/lub osób wybitnie uzdolnionych w dziedzinach innych niż przedmiot studiów
2/2014 16.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę weryfikacji i doskonalenia systemu zapewnienia jakości kształcenia
3/2014 16.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę tworzenia programów kształcenia i obsady zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich
4/2014 16.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę udziału studentów Wydziału Elektrycznego w programie wymiany Erasmus
5/2014 17.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę rekrutacji na studia doktoranckie
6/2014 17.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę oceniania doktorantów
7/2014 27.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej
8/2014 29.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę finansowania działalności kół naukowych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej
9/2014 29.01.2014 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę finansowania samorządu studenckiego na Wydziale Elektrycznym
10/2014 30.04.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 10/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na rozwój młodych naukowców

Zal_A_Wniosek_o_przyznanie_dotacji.docx

Zal_B_Zasady_podzialu_srodkow_Mloda_Kadra.pdf

Zal_C_Warunki_Konkursu_na_Styp_dokt_2014.pdf
11/2014 29.09.2014

Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej w Dziale Administracyjnym Wydziału Elektrycznego

NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 18/2014


12/2014 30.09.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  dotyczące powołania zespołów do protokolarnego odbioru dzieł
13/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 13/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie powołania zespołów naukowo-dydaktycznych w katedrach Wydziału Elektrycznego

14/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie wprowadzenia procedury organizowania zastępstw na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym w czasie nieobecności pracownika Zał. nr 1  - Karta Zastępstw
15/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie wprowadzenia Karty Zlecenia Wykonania Pracy/Projektu Dyplomowego

Zał. nr 1 - Inżynierski projekt dyplomowy

Zał. nr 2 - Inżynierska praca dyplomowa

Zał. nr 3 - Magisterska praca dyplomowa

Zał. nr 4  - Master's thesis

Zał. nr 5 - Diploma Project

16/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 16/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie powołania komisji ds. przeglądów laboratoriów
17/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie ewidencji czasu pracy w Administracji Wydziału Elektrycznego (W5/AD) i Oddziale Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektrycznym (W5/OCW5)

Zał. nr 1 - Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Zał. nr 2 - Wniosek o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych

18/2014 01.10.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 18/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie zmian organizacyjnych w Administracji Wydziału Elektrycznego (W5/AD)
19/2014 31.12.2014 Zarządzenie Wewnętrzne nr 19/2014 Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym
Rok 2013
1/2013 10.04.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie wprowadzenia: procedury i obiegu dokumentów kadrowych na Wydziale Elektrycznym
2/2013 23.04.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na rozwój młodych naukowców
3/2013 10.06.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie kasacji pieczątek
4/2013 04.07.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące procedury poprawiania ocen
5/2013 14.08.2013

Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące powołania zespołu do protokolarnego odbioru dzieł na W-5

 NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 12/2014


6/2013 28.10.2013

Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie wprowadzenia  procedury organizowania zastępstw na zajęciach dydaktycznych na W-5 podczas nieobecności pracownika

NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 14/2014

Zał.1 Karta zastępstw

NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 14/2014

7/2013 12.11.2013

Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego zmieniające ZWD 3/2012 w sprawie kontroli czasu pracy

NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 17/2014


8/2013 20.11.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego  w sprawie ustalenia Harmonogramu Oceny Nauczycieli Akademickich na Wydziale Elektrycznym w roku akademickim 2013/2014
9/2013 03.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę zgłaszania, zatwierdzania i wyboru tematów prac dyplomowych
10/2013 11.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę przebiegu wydziałowych zapisów na zajęcia dydaktyczne
11/2013 11.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę modyfikacji istniejących programów kształcenia
12/2013 17.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę rekrutacji na studia II stopnia na W-5
13/2013 19.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę przebiegu egzaminu dyplomowego
14/2013 20.12.2013 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego wprowadzające procedurę tworzenia minimum kadrowego dla kierunków kształcenia
Rok 2012
1/2012 18.05.2012 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na rozwój młodych naukowców
2/2012 01.10.2012 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie wprowadzenia regulaminu praktyk zawodowych
3/2012 15.10.2012

Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie kontroli czasu pracy

NIEAKTUALNE

Zastąpiono ZWD 7/2013


Rok 2011
1/2011 31.01.2011 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie udziału studentów w zajęciach dydaktycznych
2/2011 20.06.2011 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego dotyczące Konkursu o przyznanie dotacji na rozwój młodych naukowców
3/2011 12.12.2011 Zarządzenie Wewnętrzne Dziekana Wydziału Elektrycznego w sprawie urlopów wypoczynkowych w 2012 roku

 

 
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-15 20:34
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty