Strona główna | Profil wydziału | Informacje ogólne
 

 

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej należy do najlepszych Wydziałów Elektrycznych w kraju. Jest jednym z najstarszych Wydziałów Politechniki Wrocławskiej. Przez ostatnie 64 lat funkcjonowania potwierdził swoją czołową pozycję w kraju nie tylko w badaniach naukowych, ale przede wszystkim w kształceniu wysokokwalifikowanej kadry technicznej. Wysoką pozycję Wydziału potwierdzają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Szeroka współpraca ze światowymi ośrodkami naukowymi, liczne członkostwa w międzynarodowych organizacjach naukowych i zawodowych, bardzo duża liczba absolwentów sprawdzających się zawodowo w kraju, i zagranicą, potwierdzają wysoką rangę i znaczenie Wydziału.  

Wydział poszczycić się może poważnymi osiągnięciami w dziedzinie Automatyki Elektroenergetycznej, Maszyn i Napędów Elektrycznych, Systemów Elektroenergetycznych, Elektroenergetyki Przemysłowej, Elektrotechniki Górniczej oraz szeroko rozumianej Elektrotechnologii.

 

Pozycję Wydziału szczególnie podkreślają nadane 4 tytuły Doktora Honoris Causa uczelni zagranicznych profesorom Wydziału Elektrycznego, a w ostatnich pięciu latach przyznane dwie zespołowe nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, dwie nagrody Siemensa oraz wiele nagród rektora oraz innych odznaczeń, a także wyróżnień.

 

Strukturę organizacyjną Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej stanowią trzy Katedry wydziałowe: Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (W5/K1), Energoelektryki (W5/K2), Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (W5/K3) oraz Sekretariat Wydziału i Oddział Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej przy Wydziale Elektrycznym.

 

Podstawową jednostką organizacyjną każdej Katedry jest zespół naukowo-dydaktyczny, w którym realizowane są badania naukowe oraz proces dydaktyczny. Strukturę organizacyjną Katedry Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii stanowią trzy zespoły: Elektrotechniki Teoretycznej, Elektrotechnologii oraz Techniki Wysokich Napięć. Katedra Energoelektryki składa się z czterech zespołów: Automatyki i Sterowania w Energetyce, Urządzeń Elektroenergetycznych, Elektroenergetyki Przemysłowej oraz Sieci i Systemów Elektroenergetycznych. W kolejnej trzeciej Katedrze Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych działają dwa zespoły: Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej oraz Maszyn i Pomiarów Elektrycznych.

 

Dziekan kieruje działalnością Wydziału przy pomocy czterech prodziekanów: d.s. studiów stacjonarnych, d.s. studenckich i promocji, d.s. studiów niestacjonarnych i programów międzynarodowych oraz d.s. badań naukowych i rozwoju. Dziekan i prodziekani kierują bezpośrednio sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi w zakresie studiów oraz gospodarują środkami finansowymi Wydziału. Obsługę administracyjną Wydziału sprawuje Sekretariat Wydziału.


Dydaktyka


Wydział Elektryczny kształci specjalistów na trzech kierunkach studiów w następujących stopniach i systemach:


Elektrotechnika

stopnie i systemy studiów:

 

 • I stopnia stacjonarne inżynierskie
  we Wrocławiu oraz w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Legnicy
 • II stopnia stacjonarne magisterskie w specjalnościach:
  Elektroenergetyka
  Inżynieria elektryczna
  Odnawialne źródła energii 
  Control in electrical power engineering
  (studia w języku angielskim)
  Renewable energy systems
  (studia w języku angielskim)

 

 •  I stopnia niestacjonarne inżynierskie
 • II stopnia niestacjonarne magisterskie w specjalnościach:
  Elektroenergetyka

  Inżynieria elektryczna


Automatyka i Robotyka

stopnie i systemy studiów:


 • I stopnia stacjonarne inżynierskie we Wrocławiu
 • II stopnia stacjonarne magisterskie w specjalnościach:
  Automatyka i sterowanie w energetyce

  Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń

 

Mechatronika

stopnie i systemy studiów:


 • I stopnia stacjonarne inżynierskie we Wrocławiu  

 

Idealne zaplecze

Praktyczne wykorzystanie wiedzy odbywa się już na poziomie uczelni. Doskonale wyposażone laboratoria z wysokiej klasy sprzętem, nowoczesną aparaturą pomiarowo-kontrolną, dopełniają teorię. W nich wykonywane są unikalne badania właściwości elektrostatycznych ładunku, badania ładunku przestrzennego, polaryzacji, obróbki (topienia) metali za po­mocą strumienia elektronów, parowanie próżniowe czy poli­meryzacja plazmowa. Dysponują m. in. unikalnym zestawem zasilaczy do wyrzutni magnetronowych, aparaturą probierczą i pomiarową. Takie zaplecze naukowo-dydaktyczne i czujne oko fachowców, to idealna forma wykorzystania optymalnych możliwości kształcenia. W połączeniu z odbywaniem atrakcyjnych praktyk w renomowanych firmach krajowych i zagranicznych, absolwenci wydziału mają opinię specjalistów, potrafią­cych dostosować się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Mało tego, rozwój gospodarczy Polski i Unii Europejskiej powoduje, że absolwenci Wydziału Elektrycznego poszukiwani są przez pracodawców w każdej ilości i za każde pieniądze.Szerokie zainteresowania

Specjaliści z Wydziału Elektrycznego zajmują się niewyobrażalnie szerokim spektrum zagadnień. Na warsztat biorą problemy związane zarówno z funkcjonowaniem przedmiotów ułatwiających nam codzienne życie z zastosowaniem elektroniki i mikroprocesorów, jak również wielkich sieci elektroenergetycznych. To fachowcy, pracownicy wydziału, rozwiązują skomplikowane zagadnienia związane z przesyłaniem prądu. Pracują na zamówienie zagranicznych partnerów, m. in. nad takimi zabezpieczeniami, które uchronią nas przed niezwykle dokuczliwymi black outami, jak te, które miały ostatnio miejsce w USA, Kanadzie czy Francji, gdzie kilkadziesiąt milionów ludzi przez kilkanaście godzin pozbawionych było prądu. Są w stanie zlokalizować dokładne miejsce awarii, by ekipa zaj­mująca się naprawą, nie musiała bezowocnie błądzić i szukać miejsca uszkodzenia.


Otwarci na świat

Wydział Elektryczny od lat współpracuje z prestiżowymi uczelniami i instytucjami zagranicznymi. Gdyby zaznaczyć tę współpracę na mapie, nie udałoby się znaleźć takiej uczelni i takiej instytucji, o światowej renomie, z którą wydział nie kooperował lub nie kooperuje. Wśród nich wy­mienić można najważniejsze firmy w branży jak Siemens, General Electric, ABB czy Schneider Electric. To w nich absolwenci wydziału bez problemów znajdują pracę.

Wśród uczelni zagranicznych, z którymi wydział współpra­cuje w zakresie dydaktyki, wymienić należy: University of East London (Anglia), Cork Institute of Technology (Irlandia), Technische Universitaet Cottbus (Niemcy), Universitaet Mag­deburg (Niemcy). Wymiana dotyczy nie tylko naszych studentów, którzy wyjeżdżają na praktyki czy staże w ramach programów Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci. W ostatnich latach również sporo studentów m. in. z: Universitaet Siegen (Niemcy), Universitaet Magdeburg (Niemcy), Univesity of Porto (Portugalia), kształciło się w murach politechniki. Wspólny projekt z Uniwersytetem Otto-von-Guericke w Magdeburgu to możliwość jednoczesnego uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów na kierunku Elektrotechnika – uczelni wrocławskiej i magdeburskiej. Nowością jest magisterski program studiów w języku angielskim we współpracy z Ryerson University z Toronto.
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-19 09:59
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty